سیستم C/D)WDM)

مقدمه :

فیبر نوری بستر قابل اطمینان و مناسبی جهت انتقال ترافیک های پر سرعت در فواصل دلخواه است .

سرعت ترافیک انتقالی با انتخاب مناسب ماژول های ا نتقال بر روی فیبر نوری تا 10Gb/s قابل افزایش است . فاصله انتقال ترافیک نیز با انتخاب ماژول های مناسب تا 120km بدون استفاده از تکرار کننده قابل افزایش است که البته در صورت استفاده از تکرار کننده در فواصل مناسب این فاصله به مقدار دلخواه می تواند باشد .

لزوم استفاده از (C/D)WDM در بسیاری از صنایع :

بسیاری از صنایع و کارخانجات سالها پیش بر اساس پیش بینی های اولیه تعداد تارهای فیبر نوری مورد نیاز خود را انتخاب و بین نقاط مورد نظر احداث کرده اند. به مرور همه تارهای فیبر موجود برای انتقال ترافیک های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و در حال حاضر با تعریف نیازهای جدید تارهای بیشتری جهت انتقال ترافیک نیاز است در عین حال احداث مسیر فیبری تازه نیز مشمول هزینه گزاف و قابل توجه است . در این موارد سیستم (C/D)WDM به خوبی می تواند ظرفیت انتقال را به میزان چند برابر افزایش دهد و تا مدتها لزوم احداث مسیر فیبر تازه را مرتفع کند .

 

ویژگی های سیستم (C/D)WDM  :

سیستم WDM یک سیستم مولتی پلکسر نوری است که در دو نوع C,D قابل ارایه است . سیستم از نوع DWDM همانطور که از پیشوند  نام آن - ( متمرکز )  -Dense گویا است  در حقیقت امکان تمرکز بیشتر ترافیک بر روی فیبر نوری را فراهم می کند و در نتیجه ترافیکهای ورودی بیشتر و با سرعت بالاتر را می تواند بر روی فیبر نوری منتقل کند . اساس کار سیستمهای WDM آن است که ترافیک های مستقل را بر روی یک(یا یک زوج) تار فیبر نوری با طول موج های مجزا و به طور هم زمان منتقل می کند .

 

سیستم CWDM شرکت CTC :

تجهیزات فیبر نوری شرکت CTC در یک شاسی 20 اسلاته 2U نصب می گردند که این شاسی می تواند از تغذیه AC و DC را بصورت مستقل و یا هم زمان استفاده نماید به علاوه کارت NMC امکان مدیریت و مونیتورینگ همه کارتهای قابل استفاده در سیستم را  فراهم می آورد.

ماژول Demux/mux  : مهمترین ماژول این سیستم ماژول MUX/DCMUX است که در دو نوع 4 پورته و 8 پورته قابل ارایه است .

این ماژول می تواند چهار یا هشت اینترفیس با ترافیک های مجزا را روی یک تار(زوج تار) فیبر نوری مولتی پلکس کند .

 

ماژول Protection :

این ماژول یک لینک فیبر نوری را به عنوان ورودی دریافت کرده و دو لینک فیبر خروجی را به صورت یکی اصلی و دیگری پشتیبانی تحویل می نماید . این ماژول بطور هوشمند در صورتیکه فیبر اصلی دچار مشکل شود ترافیک را بر روی مسیر پشتیبان منتقل می کند . به این ترتیب ضریب اطمینان سیستم انتقال افزایش پیدا می کند .

 

ماژول های Tributary :

ماژول های tributary متنوعی قابل نصب بر روی سیستم CWDM شرکت CTC است .این ماژول ها از نوع Ethernet با سرعت های 100Mb/s ، 1Gb/s و 10Gb/s و یا SDH با سرعتهای STM16,STM4,STM1 از نوع الکتریکال و یا اپتیکال قابل انتخاب است .