شرکت پویا رهیافت نسل برتر

شرکت پویا رهیافت با هدف ایجاد یک مرجع تخصصی جهت ارایه و پیاده سازی راه حل های بهینه مخابراتی در سال 1386 تاسیس شد. شعار ما به روز نگاه داشتن سطح علمی و عملی متخصصین خود و ارتباط بی واسطه با منابع برگزیده داخلی و خارجی جهت ارایه طراحی های مخابراتی در عالی ترین سطوح و با مناسبترین هزینه است .
در طول سالیان فعالیت ، شرکت مفتخر است که پروژه ها ی کلید در دست متعددی برای کارفرمایان حوزه های نفت و گاز، آب و برق، مخابرات و صنایع بزرگ راه اندازی کرده است . در این پروژه ها، طیف وسیعی از سیستم های مخابراتی  اعم از سیستمهای رادیویی ، دسترسی و انتقال، فیبری یا سیمی و مراکز یکپارچه تلفن با رعایت ملاحظات همه جانبه گرایی ، یکپارچه سازی ، قابلیت توسعه و وفق پذیری مورد استفاده قرار گرفته است.

گواهینامه ها

منابع خارجی

//