14مزیت فناوری DMR درشبکه های رادیویی

14مزیت فناوری DMR درشبکه های رادیویی

معرفی فن آوری DMR


DMR یا (Digital Mobile Radio) فن آوری است که موسسه اروپایی استاندارهای مخابراتی (ETSI) پس از ارایه موفقیت آمیز دو استاندارد TETRAو GSM استاندارد DMR را جهت شبکه های بی سیم سیار حرفه ای (Professional Mobile Radio) ارائه کرده است.
 
این تکنولوژی که مبتنی بر تجربه TETRA و با رویکرد کاهش پیچیدگی های شبکه رادیویی و انطباق هر چه بیشتر با مشخصه فرکانسی شبکه های آنالوگ موجود است، یک گزینه بهینه برای دوران گذار از شبکه های آنالوگ مرسوم (Analogue Conventional) به شبکه های دیجیتال مرسوم (Digital Conventional) و در نهایت به شبکه های رادیو ترانک دیجیتال ( Digital Trunk Radio ) می باشد.
این فن آوری در 3 استاندارد  Tiers I, II, III ارائه شده است که  Tier I برای مکالمه مستقیم وبدون لایسنس با محدوده فرکانسی  446.100-446.200 MHz در پروژه های عمرانی با توان کم کاربرد دارد. Tier II   برای شبکه های حرفه ای و تجاری با حجم متوسط کاربر به 2 صورت مستقیم و با تکرارکننده در بازه فرکانسی 66~960MHz با لایسنس شبه ترانک (Pseudo Trunk) استفاده می شود و Tier III در شبکه های حرفه ای با تعداد کاربر زیاد و در بازه فرکانسی 66~960MHz با لایسنس ترانک بکارمی رود.
 فن آوری DMR با بهره گیری از کانالهای رادیویی با پهنای باندKHZ  12.5ضمن استفاده ازکانالهای موجود در باند UHF,VHF با تکنیک TDMA (تقسیم زمانی) و ایجاد 2 کانال صوتی همزمان بر روی یک فرکانس ، امکان بهره وری 100 درصدی از پهنای باند موجود را فراهم می کند. در تکنولوژی دیجیتال به لطف بهره گیری از سیستم کدینگ دیجیتال ، کیفیت صدا بسیار بهبود یافته و امکان تبادل دیتا، پیامک و طیف وسیعی از امکانات کنترلی فراهم گشته است. 


14 مزیت فن آوری DMR

1.تطابق فرکانسی با شبکه های آنالوگ موجود
اولین ویژگی فن آوری DMR انطباق آن با پلان فرکانسی شبکه رادیویی موجود می باشد که هم از لحاظ باند فرکانسی و هم پهنای باند کانال کاملا مشابه شبکه های آنالوگ است. بنابراین برای بکارگیری بیسیم های دیجیتال DMR  نیاز به اخذ مجوز جدید از سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیست. همچنین نیاز به تغییردر نحوه توزیع فرکانسهای شبکه نمی باشد و به راحتی امکان جایگزینی بیسیم های DMR در شبکه های آنالوگ و به صورت تدریجی فراهم می گردد.
تطابق فرکانسی با شبکه های آنالوگ موجود


2. کیفیت عالی صدا  بدون  نویز 
درتکنولوژی دیجیتال به لطف بهره گیری از سیستم کدینگ دیجیتال، کیفیت صدا نسبت به حالت آنالوگ بسیار بهبود یافته، نویز همراه مکالمات حذف شده و امکان تبادل دیتا، پیامک و طیف وسیعی از امکانات کنترلی فراهم گشته است. در شبکه های آنالوگ هرقدر از منبع تولید سیگنال دورتر شوید کیفیت صدا افت پیدا می کند و نویز صدا بیشتر می گردد. اما در شبکه دیجیتال DMR چون سیگنال گسسته است فقط 2 سطح سیگنال درنظر گرفته می شود بنابراین نویز روی آن تاثیر کمتری دارد و با افزایش فاصله رادیوها ازهم وبعد فاصله تغییری درکیفیت صدا ایجاد نمی شود. مگر جایی که سطح سیگنال دریافتی در رادیوها از آستانه تعیین شده برای آنها کمترگردد. دراین صورت دیگر هیچ صدایی شنیده نمی شود چراکه نویز محیط بر صدای انسان غلبه پیدا می کند. 

کیفیت صدای عالی بدون نویز

3. بهره وری  فرکانسی  با افزایش 100%  ظرفیت ترافیکی شبکه 
تکنولوژی DMR با تکنیک TDMA و ایجاد 2 کانال تقسیم زمانی در یک کانال رادیویی با پهنای باند  12.5kHz ، امکان بهره وری 100 درصدی از پهنای باند موجود را فراهم می کند. به طوری که می توان 2 مکالمه موازی و مستقل روی فرکانس موجود برقرارکرد. در این حالت مکالمه اول روی اسلات زمانی اول و مکالمه دوم روی اسلات زمانی دوم همزمان فعال می شود. در حالی که در ارتباط آنالوگ کل 12.5kHz به یک مکالمه اختصاص می یابد و مکالمه دوم با اشغالی خط مواجه شده و باید تا اتمام مکالمه اول صبر کند. بنابراین ظرفیت شبکه رادیویی 2 برابرمی گردد. همانطور که در شکل زیرنشان داده شده است مکالمه اول رویslot1 و مکالمه دوم رویslot2  و  بصورت همزمان برقرار می گردد.
4. امنیت بالاتر شبکه رادیویی دیجیتال در مقایسه با شبکه آنالوگ
 در شبکه های آنالوگ فعلی اگر کسی فرکانس ارسال و دریافت بیسیم ها را دراختیارداشته باشد می تواند به آسانی وارد شبکه شده و شروع به مکالمه کند. اما درشبکه های دیجیتال لایه های امنیتی افزایش یافته و با صرف داشتن فرکانس های شبکه امکان شنود فراهم نمی گردد . لذا می بایست علاوه بر فرکانس شبکه، کد رنگی،کد تماس و شماره اسلات زمانی را نیز داشته باشدتا امکان تبادل صوت درآن شبکه میسر گردد. بنابراین امنیت مکالمات بسیار افزایش یافته است.

5. امکان تماس  بین کاربران  سیستم دیجیتال  جدید و شبکه آنالوگ 
با توجه به پشتیبانی دوگانه رادیوهای DMR  ازسیستم آنالوگ و دیجیتال ، امکان حضور توأم بی سیم های آنالوگ و دیجیتال و ارتباط مابین آنها در یک شبکه فراهم می باشد. ازاینرو نیازی به سرمایه گذاری سنگین و نوسازی یکباره کل شبکه وجود ندارد بلکه میتوان به شکل تدریجی و در طول زمان اقدام به جایگزینی بیسیم های قدیمی نمود و در این مدت تمامی کاربران قدیم و جدید می توانند با هم ارتباط داشته باشند.

6. عمر طولانی تر باتری ها با 40% کاهش مصرف انرژی 
در سیستم های آنالوگ 80٪ باتری برای ارسال صدا استفاده می شود.اما درDMR با استفاده ازمدولاسیون TDMA دو اسلات زمانی درست می کند که راهکارمناسبی برای ارسال صوت در شبکه های رادیویی محسوب می شود. از آنجا که هر تماس در TDMA فقط از یکی از دو اسلات زمانی استفاده می کند ، فقط به نیمی از ظرفیت فرستنده نیاز دارد. بنابراین  40 درصد عمرباتری با TDMA بهبودمی یابد.

7. امکان ایجاد گروههای مجزای کاری با وجود استفاده از کانال فرکانسی مشترک 
یکی از مزایای شبکه های DMR نسبت به شبکه های قدیمی انالوگ امکان ایجاد گروه های مجزای کاری بدون اشغالی سیگنال می باشد.میتوان این شبکه ها را طوری تنظیم کرد که گروه های مجزا روی اسلات زمانی متفاوت قرارگیرند تا بتوانند همزمان با هم شروع به مکالمه نمایند. دراین حالت نه تنها صدای گروه های دیگر شنیده نمی شود بلکه حتی فرکانس نیز برای برقرای ارتباط سایر گروه ها آزاد می ماند . 

8. امکان تماس بین سایت های مجزا  بر بستر شبکه IP  
با پشتیبانی فن آوری DMR از پروتکل های شبکه های ارتباطی IP می توان یک شبکه رادیویی گسترده و یکپارچه بصورت منطقه ای ویا حتی کشوری ایجاد کرد. در چنین شبکه هایی امکان نظارت و مدیریت شبکه نیز بصورت یکپارچه فراهم می گردد. برای این منظور درتکرارکننده های DMR پورتی مخصوص شبکه اترنت تعبیه شده است که ازطریق آن دستگاه ها به یکدیگر متصل می شوند و امکان تبادل صوت و دیتا بین آنها فراهم می گردد.لازم به ذکراست که برای این هدف نیازبه خرید تکرارکننده های رادیویی به همراه لایسنس  IPمی باشد. در واقع با پشتیبانی فن آوری DMR از بستر IP ، محدودیت بعد مسافت از بین رفته و امکان  گسترش جغرافیایی شبکه به راحتی فراهم میگردد به گونه ای که کاربران شبکه می توانند از اقصی نقاط مختلف با یکدیگر مکالمه داشته باشند.
 
9. پشتیبانی از انتقال انواع داده نظیر GPS 
 در سیستمهای رادیو دیجیتال امکان ارسال داده از جمله موقعیت بیسیمها در شبکه فراهم شده است به طوری که می توان بدون تداخل در مکالمات بیسیم اقدام به ارسال موقعیت مکانی بیسیم ها به مرکز کنترل نمود و موقعیت کاربران درشبکه را مشاهده و ردیابی کرد. 

10. پشتیبانی از ارسال پیام کوتاه درشبکه رادیویی
  تکنولوژی DMR درکنار ارسال صوت از ارسال انواع داده ها از جمله ارسال پیامک درشبکه نیز پشتیبانی می کند. دراین شبکه رادیوها می توانند اقدام به ارسال پیام متنی به یکدیگر نمایند.همچنین می توان بین نرم افزار مدیریت شبکه و بیسیم ها نیز پیام متنی ردوبدل کرد.

11. عدم پیچیدگی شبکه DMR و سهولت استقرار شبکه و نگهداری آن 
یک شبکه دیجیتال DMR می تواند از بیسیم های سیار و ثابت به تنهایی یا به همراه تکرارکننده تشکیل شود و نیازی به راه اندازی هیچ سیستم کنترلی یا همزمانی مجزا ندارد. بنابراین راه اندازی چنین شبکه ای بسیار ساده خواهد بود. درصورتی که چندین تکرارکننده نیز در شبکه موجود باشد ارتباط بین آنها مشابه سایر تجهیزات شبکه از طریق بستر IP معمول برقرار می گردد. بنابراین با اختصاص فرکانس به رادیوها و اتصال تکرارکننده ها به هم به راحتی می توان یک شبکه گسترده رادیویی ایجاد کرد.

12. عدم مواجه شدن با مسدودی در شبکه های DMR با استفاده از ویژگی شبه ترانک
فن آوری ترانک مجازی توسعه یافته مکانیزمی ابتکاری جهت پیاده سازی قابلیت های شبکه ترانک است که شرکتهای پیشتاز عرضه DMR آن را عرضه می کنند. این شبکه ها نه به کانال کنترلی نیاز دارد و نه به یک مرکز سویچینگ کنترل کننده مجزا، از اینرو طرح شبکه بسیار ساده و اقتصادی تمام می شود. مکانیزم عملکرد آنها نیز بدین صورت است که هر بی سیم به شکل پیش فرض یک تکرار کننده اصلی دارد و اگر در هنگام نیاز به مکالمه هر 2 برش زمانی (Time slot )  تکرار کننده مربوطه اشغال گردد ازسایر تکرارکننده های آزاد شبکه استفاده می کند بنابراین امکان مواجه شدن با اشغالی یا مسدودی شبکه کاهش می یابد. تخصیص پویای کانال و به اشتراک گذاری کانالها بین کلیه گروههای کاری موجب افزایش بهره وری این شبکه ها می شود.
 
13. قیمت بسیار مقرون به صرفه در مقایسه با سایر تکنولوژی ها 
در شبکه های DMR پس از خرید تجهیزات اولیه لازم برای راه اندازی شبکه دیجتال ، بهره برداری  از شبکه و مالکیت کلیه دستگاه ها متعلق به خریدار می باشد و کلیه مکالمات داخلی بیسیم ها چه بصورت آنالوگ و چه بصورت دیجیتال رایگان بوده و مانند شبکه های ترانک عمومی نیازی به پرداخت آبونمان ماهیانه به ازای هرمکالمه نیست. بنابراین هزینه های جاری حذف می گردد و از نظر اقتصادی بکارگیری این تکنولوژی بسیار مقرون به صرفه می باشد. همچنین موجب عدم وابستگی در مدیریت و نظارت برکل شبکه می شود و هرسازمان می تواند امنیت و اولیت های شبکه رادیویی خود را براساس اهداف درون سازمانی تعیین کند .
 
14. عدم وابستگی به فروشنده ای خاص و امکان توسعه شبکه از سازندگان مختلف 
باتوجه به اینکه تکنولوژی DMR یک استاندارد جهانی است و توسط موسسه اروپایی استاندارهای مخابراتی        ) (ETSI  تایید شده است، این تکنولوژی ازسوی سازندگان برتر و پیشرو بیسیم درجهان مانند Motorola, Hytera, Tait, Sepura, Selex, Simoco, Harris, Vertex و ... ارایه شده است. بنابراین می توان تجهیزات اولیه را از هریک از یکی از برند های معتبر تامین کرد و درصورت نیاز به توسعه شبکه، از همان برند یا  سایر برند های مذکور اقدام به خرید رادیو کرد. همچنین رایج و رو به رشد بودن فن آوری DMR در سطح جهان بویژه ایران از دیگر مزایای انتخاب این فن اوری است.


//