تکنولوژی  DSL چیست و انواع آن

تکنولوژی DSL چیست و انواع آن

فناوری DSL اولین بار حدود سال 1995 در امریکا طراحی و استفاده شد. در سالهای اخیر با توجه به تقاضای روزافزون پهنای باند ارتباطی بین مشترکین و مراکز مخابراتی و همچنین مراکز مخابراتی

کاربرد فیبر نوری چیست؟

کاربرد فیبر نوری چیست؟

فیبر نوری یا تار نوری یک رشته بسیار باریک و بلندی است که از یک ماده بسیار شفاف که میتواند شیشه یا پلاستیک باشد تشکیل شده است. این رشته با عبور نور لیزر از خود و با کمک گرفتن از

//